Een besluit des polities!

Een besluit des polities! Een paar maanden geleden heb ik via de vakbond een verzoek neergelegd bij het meldpunt PTSS van de Nationale Politie. Het verzoek bestond uit het vergoeden van de maandelijkse extra kosten van de aanvullende zorgverzekering. Het bedrag voor de aanvullende zorgverzekering bedraagt € 16,95 per maand en komt dus neer op € 203,40 per jaar.

Nu kan ik mij voorstellen dat de vraag rijst waarom de Nationale Politie in hemelsnaam de aanvullende zorgverzekering zou moeten vergoeden. Mijn motivatie in deze is dat het voor mij extra kosten zijn die ik maandelijks niet zelf zou moeten dragen. Alle door mij te ontvangen zorgverlening waar ik aanspraak op maak vallen onder de aanvullende zorgverzekering en hebben causaal verband met de door mij opgelopen erkende beroepsziekte PTSS.

Ook dit is uitgebreid onderbouwd bij de Nationale Politie, desondanks heeft het meldpunt PTSS in haar wijsheid besloten niet de aanvullende zorgverzekering te vergoeden.

Als ik mijn aanvullende zorgverzekering beëindig komt het er dus op neer dat de Nationale Politie al deze onkosten zal moeten gaan vergoeden. Ik ga elke maand twee keer naar de fysiotherapie en twee keer naar acupunctuur, uitzonderingen daargelaten! Dit komt neer op een maandelijkse kostenpost van € 164,00! Dus in het kort gezegd wil de Nationale Politie liever per maand € 147,05 meer betalen dan nodig is (op jaarbasis € 1764,60). Kortom, de Nationale Politie geeft gul aan belastinggeld weg omdat iemand klaarblijkelijk moeite heeft met hoofdrekenen of men vindt het frustrerend als er wordt mee gedacht!

Het meest vervelende is dat ik die behandel kosten moet voorschieten en dat de Nationale Politie tot op heden nog steeds gigantisch traag en slecht functioneert dat ik weken of zelfs maanden moet wachten dat ik mijn geld ontvang! Ik wordt op de manier dus extra financieel belast met extra stress tot gevolg!

Dus lieve belastingbetaler! Dank voor uw bijdrage!

Waarom deze site?

De politie is de laatste tijd veel in de media, ook burgers hebben veel vragen over het reilen en zeilen binnen de politie. Niet alleen over integriteit maar ook over de zorg die de politie aan zijn medewerkers geeft, of juist niet geeft! Ik heb deze site gemaakt omdat ik meer openheid wil geven aan de manier waarop de Nationale Politie met zijn (oud)medewerkers omgaat of om is gegaan!

Ik ben in 2006 bij voormalig Politie Haaglanden gaan werken. Tijdens mijn opleiding was ik gestationeerd aan politiebureau Scheveningen en in 2011 heb ik, na de opleiding, de overstap gemaakt naar politiebureau De Heemstraat (Schilderswijk/ Transvaal) in Den Haag.

Tijdens mijn werk bij de politie heb ik heel veel leuke dingen gezien en meegemaakt. Aan de andere kant heb ik ook heel veel vervelende dingen gezien en meegemaakt. Helaas heb ik hierdoor de beroepsziekte PTSS opgelopen waardoor ik mijn werk niet meer kon uitvoeren en heb ik in 2018 (medisch) ontslag gekregen. Mijn beroepsziekte is wel erkend door de Nationale Politie.

Helaas heeft de werkgever tijdens mijn carrière bij de politie in mijn ogen te weinig gedaan aan nazorg na de vele buitensporige incidenten die ik heb meegemaakt. Echter wil de politie hier geen aansprakelijkheid in erkennen waardoor deze situatie, zoals bij meerdere lotgenoten, uitloopt op een juridisch conflict.

Om openheid te geven in deze gehele procedure, waar je helemaal niet op zit te wachten met de diagnose PTSS, heb ik deze website ingericht waar je alles kunt na-/ en teruglezen. De meeste documenten zullen beschikbaar worden gesteld. De documenten zijn geanonimiseerd. Indien het documenten betreffen die directe verwijzingen hebben naar gebeurtenissen of personen kan ik deze helaas niet delen. Ik zal dan wel een korte toelichting geven!